Banc de fusta de Paulownia amb jardinera

Us presentem un article molt especial. Es tracta d'un banc de fusta amb jardinera per a l'oficina d´una empresa.

01.jpg
002.jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg

Aquest projecte meravellós l'ha creat i desenvolupat a FUSTERIA BAU.

El projecte es tracta d'un banc de fusta amb jardinera integrada.

Ha sigut un projecte ambiciós alhora que personal i únic. Es tractava de crear un banc circular fet de fusta i buit per dins on poder col·locar una jardinera. En aquest cas, l'artista s'ha decantat per plantar un arbre, donant-li un paper important a l'espai on es troba ubicat.

A continuació veurem pas a pas com ha estat el procés de creació del seient circular de fusta.


1. MESURES I PLÀNOL DEL BANC DE FUSTA

Aquest projecte s'havia de situar en unes oficines importants, per la qual cosa necessitava ser un banc de fusta majestuós d'acord amb la ubicació on s'instal·laria.

El banc devia tenir un diàmetre de 3,5 metres i una alçada de 95 cm. En canvi, el nucli del banc estava buit per aprofitar-lo com a jardinera i poder col·locar algun tipus de planta o arbre decoratiu com el que es pot veure a la fotografia del banc ja acabat.


2. COMENCEM AMB L'ESTRUCTURA DE FUSTA

En aquest cas, s'ha dividit l'estructura en dues peces: la base i el respatller. L'estructura de la base i del respatller està formada per llistons de pi massís i aglomerat cru.

Aquests taulers d'aglomerat s'han tallat a una quarta part de la circumferència mitjançant una màquina CNC. Després, aquestes peces s'han unit amb llistons de pi per donar el volum a la base i al respatller, unint finalment les 4 parts per tancar el cercle i tenir l'estructura de les dues peces finals.

Assemblant l'estructura de la base

Assemblant l'estructura de la base


3. AFEGINT LA TAPA A LA PART SUPERIOR (RESPATLLER)

La tapa de la part superior del respatller està feta amb un tauler enllistonat de Paulownia monocapa de 22 mm de gruix. Per això, s'ha tallat la Paulownia amb la CNC a la mateixa mida que l'aglomerat de la part superior, quedant totalment recobert per fusta natural de gran qualitat.

Recobrint la part superior del seient

Recobrint la part superior del seient

Després, un cop acabada la tapa, l'hem encolat a l'aglomerat, fixant-la a l'estructura amb puntes d'acer. Finalment hem deixat assecar amb sergents de subjecció per evitar qualsevol moviment de la fusta durant el procés d'assecat.

Subjectant la tapa al respatller de fusta

Subjectant la tapa al respatller de fusta


4. RECOBREN EL BANC AMB LLISTONS DE FUSTA DE PAULOWNIA

En aquest punt, arribava el moment en què tocaria començar a recobrir el banc i ens aproparíem al resultat final del seient circular que veureu al final de l'article.

Per al recobriment s'ha fet servir fusta de Paulownia en format tauler enllistonat monocapa, del qual s'han anat tallant llistons a les mides del banc amb una peculiaritat. Un costat s'ha tallat més curt per poder fer la circumferència perfecta.

Un cop s'han tingut tots els llistons tallats, ja s'han pogut començar a col·locar al banc. Les unions entre si s'han fet amb cua blanca de fuster i s'han clavat a l'estructura amb puntes d'acer.

Un cop acabat el procés de col·locar els llistons, el banc circular estaria molt a prop del resultat final.

Recobren el banc amb llistons de fusta de paulownia

Recobren el banc amb llistons de fusta de paulownia


5. ENSAMBLANT LES DUES ESTRUCTURES

Un cop ja tenim acabades les dues parts de l'estructura (base i respatller), toca donar pas a l'assemblatge. En aquest cas, el disseny cerca que les dues parts s'uneixin per sobre posició i fixació mecànica. Com veieu, l'acoblament de les dues peces estructurals de fusta és totalment precís.


Banc muntatge final

Banc muntatge final


6. FREGAR, EMMASSILLAR I VERNISSAR

Ara arriba la fase en què donem aquesta protecció tan necessària perquè els projectes de fusta perdurin durant molts anys.

El primer que s'ha fet és escatar la fusta perquè quedi suau al tacte de la mà, i posteriorment s'han enmassillat petites obertures que hagin pogut quedar.

Finalment, s'ha envernissat tot el banc amb un vernís acrílic natural mat. I com veieu, el resultat després d'aquests tres processos és totalment notable. Així que ja tenim pràcticament el banc acabat, mancant col·locar els coixins i el jardí central del banc.

Arreglan la jardinera del banc

Banc de fusta sense respatller


7. ELS COIXINS

A la part dels coixins s'ha optat per un coixí amb base de DM i escuma de gran densitat amb un 1 cm de gruix. I pel que fa a l'acabat, s'ha triat una tela de vellut de color verd.

 

8. ARREGLANT LA JARDINERA DEL BANC

Aquesta part, la qual no ha tingut res a veure amb la fusteria, ha estat la més senzilla. Estem parlant de la col·locació de la jardinera central, que en aquest cas s'ha optat perquè fos un arbre ornamental, tal com podeu veure a la fotografia següent.

Fusteria Bau projecte

 

9. ANNEX DEL PROJECTE: BARRA AMB LLISTONS DE PAULOWNIA

En el mateix projecte es va adequar una barra amb llistons de Paulownia que combinen a la perfecció amb el banc de fusta test. Aquest projecte es basa en la mateixa idea que el banc, utilitzar llistons per revestir l’estructura.

Fusteria Bau projecte

PROJECTES REALITZATS A FUSTERIA BAU
Taula Fresno Olivato.jpg

Taula de fusta Fresno Olivatto

Us presentem una taula de cuina llarga, fabricada amb fusta d'alta qualitat Fresno Olivatto.

Veure projecte